język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne

19.04.2015, 11:19
Swego czasu chciałem zorganizować wystawę młodych twórców zainspirowanych pracami Zdzisława Beksińskiego. Wówczas ten projekt nie wypalił. Ale ideę podjął dyrektor muzeum Mistrza w Częstochowie, pan Czesław Tarczyński, i otworzył konkurs, pod tytułem „Warsztat i wyobraźnia. Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego”. Zaprosił nań wszystkich fanów, którzy czują, iż tworzą pod wpływem Mistrza. Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie: uczniów liceum plastycznych, oraz studentów kierunków artystycznych. Konkurs został zakończony 18 lutego 2015, już po odejściu pana Tarczyńskiego ze swego stanowiska, przez nowego dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, panią Annę Paleczek-Szumlas. W konkursie wzięło udział 89 autorów, którzy przedstawili 164 prace. Do wystawy jury zakwalifikowało 45 prac 32 twórców. Przyznało ono pierwszą nagrodę panu Piotrowi Siudei, studentowi Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, za obraz pod tytułem „Zaćmienie II”.

Chcę dziś przedstawić w Galerii Innych Artystów 20 spośród tych prac. Podkreślam z silą, że dokonałem wyboru arbitralnie, nie wyrażając żadnej oceny warsztatu ani wyobraźni przestawionych obrazów i zdjęć. Pozostawiam to zadanie gościom mojej galerii, zapraszając ich do wyrażenia swoich opinii na Forum lub w Księdze Gości.

Piotr Dmochowski
Wyślij komentarz | Powrót

12.08.2015, 19:27   john
A gdzie ta galeria innych artystow? nigdzie nie ma

30.04.2022, 19:07   Whit Mills
Hello Sir,

I enjoyed looking at your gallery website & commentary.
Do you possibly have any works for sale by Beksiński? & Specifically the painting "In Hoc Signo Vinces"?


Regards,

Whit Mills
Denver, CO, USA

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne