język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne


Spis treści

Fragmenty diariusza Beksińskiego

Powrót


Niniejszym zamieszczam fragmenty diariusza Beksińskiego, które zostały mi wręczone przez stronę przeciwną w procesie jaki wytoczyłem Muzeum Historycznemu w Sanoku o wydanie mi dwóch obrazów, które zakupiłem u Beksińskiego przed jego śmiercią, a których nie zdążyłem na czas odebrać i opłacić.

By ukazać mnie w złym świetle i wykazać jak wielką niechęcią pałał do mnie Beksiński, Muzeum Historyczne, które odziedziczyło po nim całość jego dóbr włącznie z twardym dyskiem jego komputera, przedstawiło sądowi fragmenty jego dziennika. A przedstawiając ten dokument sądowi, Muzeum musiało go również zakomunikować i mnie. Stąd znalazłem się w posiadaniu niniejszych zapisków.

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne