język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne


Spis treści

Wywiady Beksińskiego (po angielsku)

Powrót


Wersja angielskojęzyczna wirtualnego muzeum Zdzisława Beksińskiego jest dość uboga w teksty dotyczące tego artysty. Wynika to z tego, że ja sam posługuję się na co dzień językiem francuskim i polskim. Tak więc sam przetłumaczyłem większość odnoszących się do Beksińskiego tekstów z polskiego na francuski i z francuskiego na polski. Natomiast moja angielszczyzna jest za słaba, bym mógł samemu dokonać tłumaczeń na ten język. Toteż muszę korzystać z usług płatnego tłumacza. A są to poważne koszta. Uzupełniam więc bibliotekę w wersji angielskiej sporadycznie, gdy nagle pozwalają na to moje fundusze. Tak więc ostatnio wzbogaciłem ją o moją książkę „Struggle for Beksiński” w tłumaczeniu z polskiego, a obecnie robię to z dwoma wywiadami udzielonymi przez Mistrza.

Pierwszy z nich jest pierwszym wywiadem jakiego udzielił on prasie jako jeszcze młody artysta. Drugi jest jego ostatnim wywiadem jakiego udzielił na kilkanaście dni przed swoją śmiercią.

W miarę możliwości finansowych będę starał się uzupełniać bibliotekę o tłumaczenia na język angielski innych publikacji związanych z Beksińskim, a szczególnie jego wywiadów, których dał w życiu kilkadziesiąt.

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne