język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne


Spis treści

Wywiady Beksińskiego

Powrót


Prócz korespondencji jaką wymienił ze mną Beksiński, oraz nagranych moich z nim rozmów, a wreszcie prócz książki jaką napisałem w związku z moimi próbami rozpowszechnienia jego geniuszu, istnieje jeszcze jedno, kapitalne źródło informacji o nim. Są to wywiady jakich udzielał on na przestrzeni lat rożnym osobom. Owe wywiady opublikowałem już kilka lat temu w bibliografii mojego wirtualnego muzeum. Jednak były one tam zmieszane z dużą ilością innych artykułów poświęconych Mistrzowi, wśród których trudno było je odnaleźć. Prócz tego, były one skanowane z gazet w których się ukazały, a ściślej mówiąc z marnych fotokopii tych gazet. Tak więc ich jakość techniczna była słaba. Czytanie na ekranie komputera szybko męczyło wzrok i zorientowałem się, że niewielu gości mojej galerii starało się do nich dotrzeć, a potem cierpliwie odcyfrowywać je. Toteż postanowiłem wyodrębnić te wywiady spośród całej bibliografii poświęconej Beksińskiemu i dać je do przepisania dużym, wyraźnym drukiem maszynistce. Wynik tych zabiegów ogłaszam dziś w osobnej rubryce, tak by dostęp do wywiadów był łatwy i szybki.

W przyszłości myślę dać je do tłumaczenia na kilka obcych języków, tak by moi niepolscy goście też mogli sobie dzięki nim wyrobić bliższy obraz ich Idola.

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne