język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne


Spis wszystkich reportaży telewizji polskiej o Beksińskim

taśmy audio »

Beksiński maluje swoje pierwsze obrazy. Lata 70-te
film | komentarz
Beksiński w trakcie rysowania. Lata 70-te
film | komentarz
Koledzy malarze o Beksińskim. Lata 70-te
film | komentarz
„Rozmowa Mistrza ze Śmiercią” Film Franciszka Kuduka. 1973
film
„Fotoplastykon”, film Piotra Andrejewa. 1978
film
„Rozmowa z malarzem”, film Piotra Andrejewa i Marii Mastalińskiej. 1978
film
„Galeria 35 milionów” Wywiad udzielony Franciszkowi Kudukowi z TV polskiej. 1981
film
„Hommage à Beksinski” („W hołdzie Beksińskiemu”) film Bogdana Dziworskiego. 1985
film | komentarz
Wernisaż pierwszej wystawy Beksińskiego w Paryżu. 1985
film | komentarz
Materiały do reportażu z wystawy w galerii „Valmay”. 1986
film | komentarz
Wywiad z Piotrem Dmochowskim na Festiwalu w Cannes. 1986
film | komentarz
Dziennik video nakręcony przez Beksińskiego o procesie powstawania jego obrazów. 1987
film | komentarz
Rozmowa przyjaciół Beksińskiego z nim i o nim. 1987
film | komentarz
Przygotowania do rozmowy przyjaciół Beksińskiego z nim i o nim. 1987
film | komentarz
Piotr Dmochowski w mieszkaniu Beksińskiego. 1987
film | komentarz
Wernisaż wystawy w galerii Wahl. 1987
film | komentarz
Wywiad Beksińskiego udzielony Andrzejowi Matyni. 1987
film | komentarz
Przygotowania do wywiadu udzielonego Andrzejowi Matyni. 1987
film | komentarz
Migawki telewizyjne z wystawy w galerii Wahl. 1987
film | komentarz
Wywiad Beksińskiego udzielony polskiej telewizji przy okazji wystawy w galerii Wahl. 1987
film | komentarz
Materiały do reportażu z wystawy w UNESCO. 1987
film | komentarz
Dziennik wieczorny telewizji francuskiej FR3. Wystawa w UNESCO. 1987
film | komentarz
Beksiński szlifuje i gruntuje płyty pilśniowe. 1987
film | komentarz
Dziennik wieczorny telewizji francuskiej FR3. 1988
film | komentarz
Otwarcie galerii Dmochowskiego w Paryżu. Wystawa obrazów Beksińskiego. 1989
film | komentarz
Dziennik wieczorny telewizji francuskiej FR3. 1989
film | komentarz
Prezentacja albumu „Beksiński” Piotra Dmochowskiego w telewizji polskiej. 1989
film | komentarz
Wywiad Beksińskiego na temat albumu wydawnictwa „Arkady”. 1989
film | komentarz
Spotkanie Beksińskiego z publicznością. Wersja telewizyjna. 1989
film | komentarz
Spotkanie publiczności z Beksińskim. Całość rozmowy filmowana przez panią Zosię. 1989
film | komentarz
„W pracowni Beksińskiego” - reportaż telewizyjny i wywiad udzielony przez Mistrza. 1989
film | komentarz
Widok „od kuchni” reportażu „Przechadzka po Warszawie”. 1989
film | komentarz
„Przechadzka Beksińskiego i Dmochowskiego po Warszawie”. 1989
film | komentarz
Wizyta Beaty Tyszkiewicz w pracowni Beksińskiego. 1989
film | komentarz
Przygotowywanie wywiadu udzielonego przez Beksińskiego Barbarze Dyksińskiej. 1989
film | komentarz
Rodzina Beksińskich na codzień. Materiały video artysty. 1989
film
Beksiński przygotowuje się do malowania. Materiały video artysty. 1989
film
„Listy z Europy” - wywiad udzielony przez Piotra Dmchowskiego. 1991
film | komentarz
Wystawa zdjęć Beksińskiego w Pałacu Ujazdowskim. 1991
film | komentarz
Wywiad Beksińskiego. 1991
film | komentarz
„Malarstwo i muzyka” -wywiad Beksińskiego. 1991
film | komentarz
Wizyta Beksińskiego i Dmochowskiego w galerii Wahl. 1991
film | komentarz
Wywiad udzielony Wiesławowi Banchowi w 1991 roku, nagranie Zofii Beksińskiej.
film
Wywiad udzielony Barbarze Dyksińskiej z polskiej TV. 1991
film
„Muzyka moja miłość” Wywiad udzielony Teresie de Lavaux. 1992
film | komentarz
„Konfrontacje” - reportaż z wystawy w Freising. 1992
film | komentarz
Wywiad Piotra Dmochowskiego udzielony Januszowi Porębskiemu. 1992
film | komentarz
„Ludzie i zdarzenia” wywiad Mistrza udzielony Józefowi Gębskiemu. 1993
film | komentarz
„Płyty Zdzisława Beksińskiego” - wywiad Mistrza. 1994
film | komentarz
Wywiad Piotra Dochowskiego udzielony panu Łuczakowi. 1994
film | komentarz
Wystawa obrazów Beksińskiego w galerii Dmochowskiego w Paryżu. 1994
film | komentarz
Wystawa 80 obrazów Beksińskiego w Muzeum Archidiecezji. 1995
film | komentarz
Rozmowa Piotra Dmochowskiego z Anną Mydlarską. 1995
film | komentarz
„Trójgłos o Beksińskim”. Telewizja Polska. 1995
film
Wywiad Mistrza na temat wystawy jego prac w galerii Lonty-Petry. 1997
film | komentarz
Zdzisław Beksiński mówi o technice malowania. Fragment wywiadu Piotra Słowikowskiego. 1997
film
„Szkice” fragment wywiadu Piotra Słowikowskiego.
film
Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim o pejzażu wewnętrznym. Wywiad Katarzyny Janowskiej i Piotra Mucharskiego. 2002
film
Beksiński i Dmochowski dyskutują o filmie „Hommage à Beksiński”, film Jarosława Sołtyska. 2003
film | komentarz
Piotr Dmochowski o filmie Dziworskiego, film Jarosława Sołtyska. 2003
film
Piotr Dmochowski o przygodzie z Japończykami, film Jarosława Sołtyska. 2003
film | komentarz
„Przewodnik po Muzeum w Częstochowie”, film Piotra Najwera. 2004
film
„Mord na Mistrzu”, film Jarosława Sołtyska. 2006
film
„Otwarcie Muzeum w Częstochowie”, film Jarosława Sołtyska. 2006
film
„Wystawa rysunków”, film Jarosława Sołtyska. 2006
film
„Kreski Beksińskiego”, film Jarosława Sołtyska. 2006
film
„Wyraziciel samego siebie”, film Klaudyny Lewczuk. 2011
film
Film promujący książkę Magdaleny Grzebałkowskiej. 2013
film
Wystawa w Nowej Hucie, film Wydziału Filmowego Akademii Krakowskiej. 2014
film
Krytyk sztuki Antoni Adamski o Beksińskim, TV Rzeszów.
film
Zdzisław Beksiński w Twojej szkole, film Janusza Baryckiego. 2014
film
John David Ebert o Beksińskim, film J. D. Eberta.
film
Trailer „Z Wnętrza”, film Cezarego Grzesiuka.
film
Filmowa impresja oparta na filmie F. Kuduka „Rozmowa Mistrza ze Śmiercią”, film Andiego Tesznera. 2015
film
Program japońskiej TV z Muzeum Sztuki Europy Wschodniej w Osace
film
Andrzej Seweryn czyta opowiadania Beksińskiego. 2015
film | komentarz
„Zdzisław Beksiński. Próba autoportretu?” Cykl: Listy w Polskim. Teatr Polski w Warszawie. 2016
film | komentarz
„Zmagania o Beksińskiego” - wieczór autorski Piotra Dmochowskiego dzień 1. Hala Koszyki, Warszawa. 2016
film | komentarz
„Zmagania o Beksińskiego” - wieczór autorski Piotra Dmochowskiego dzień 2. Hala Koszyki, Warszawa. 2016
film | komentarz
Rok z Beksińskim, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy. 2016
film | komentarz
Beksiński - Dmochowski. Listy 1999-2003; Spotkanie autorskie z Piotrem Dmochowskim - dzień pierwszy, Warszawa. 2017
film
Beksiński - Dmochowski. Listy 1999-2003; Spotkanie autorskie z Piotrem Dmochowskim - dzień drugi, Warszawa. 2017
film
Beksiński - Dmochowski. Listy 1999-2003; Spotkanie autorskie z Piotrem Dmochowskim, Kraków. 2017
film

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne