język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | tło muzyczne


Spis treści

Bibliografia w języku polskim

Powrót

Wszyscy goście mojej galerii zainteresowani pisaniem o Beksińskim mogą zaznajomić się z poklasyfikowaną chronologicznie bibliografią, która była mu poświęcona w mediach począwszy od 1956 roku. Zawiera ona dużą ilość wywiadów z nim samym i kilkaset artykułów prasowych poświęconych jego postaci i jego sztuce.

Artykuły zostały ułożone według daty ich publikacji. Katalogi z kolejnymi rocznikami zostały skompresowane do formatu *.zip (np.: 1995.zip). W celu zapoznania się z artykułami z wybranego rocznika należy zapisać wybrany plik na dysk, a następnie rozpakować go za pomocą odpowiedniego programu (np. WinZip lub Total Commander)

[1958] [1968] [1969] [1973] [1974] [1975] [1976] [1978] [1981] [1982]
[1983] [1984] [1985] [1986] [1989] [1991] [1993] [1995] [1996] [1997]
[1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2008] [2013]
[2015] [bez daty]

Prace monograficzne o Beksińskim:
Z góry dziękuję wszystkim osobom, które będą łaskawe przesłać mi publikacje o Beksińskim nieogłoszone w tej bibliografii.

język | wybór strony | Przewodnik po Muzeum | Wstęp do Muzeum | Sale Muzealne | nowości | biblioteka | filmoteka | fonoteka | wspomnienia

forum | księga gości | o galerii | o właścicielu galerii | linki | logowanie | kontakt | webmaster | tło muzyczne